ตะแกรงลวดสแตนเลสลายเพน

          ตะแกรงลวดสแตนเลสลายเพน หรือ ลาย 1 ซึ่งบางครั้งจะถูกเรียกว่า ตะแกรงลวดสแตนเลสแบบธรรมดา เป็นตะแกรงลวดสแตนเลสที่มีการใช้งานแพร่หลายมากที่สุด เป็นการทอลวดสแตนเลส ที่นำเส้นทางแนวนอนพาดเหนือเส้นลวดสแตนเลสทางแนวตั้ง และจะลอดผ่านใต้เส้นลวดสแตนเลสแนวตั้งในเส้นถัดไป ตาของลวดจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส เพื่อรองรับกับสิ่งที่จะมาปะทะกับตัวตะแกรง ความละเอียดของตะแกรงลวดสแตนเลส ที่สามารถทอได้สูงสุดสำหรับลายนี้ จะอยู่ที่เบอร์ 200 สามารถดู สเปคและรายละเอียดของสินค้า ได้ทางด้านล่าง สามารถดู สเปคและรายละเอียดของสินค้า ได้ทางด้านล่าง

คุณสมบัติ
    - ทนและไม่ขึ้นสนิม
    - ไม่มีรอยยับ รอยคลื่น รอยขาด
    - ทนต่อการใช้งานในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง
 
การใช้งาน
    - สามารถนำไปใช้กับเครื่องรีดพลาสติกในอุตสาหกรรมพลาสติก เส้นใยสังเคราะห์และปิโตรเคมี
    - นำไปใช้กับเครื่องกรองน้ำดิบในอุตสาหกรรมเกษตร
    - สามารถใช้กับเครื่องกรองน้ำตาลเหลวในอุตสาหกรรมน้ำตาล
    - สามารถใช้ทำกระชอนในครัวเรือน และร่อนผงแป้งต่างๆได้
    - นำไปลองเยื่อกระดาษขึ้นรูปเป็นภาชนะหรือ บรรจุภัณฑ์