วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision)

          เป็นผู้นำอุตสาหกรรมตาข่าย และสิ่งทอพลาสติกของโลก ที่มีทั้งความสามารถและเครื่องจักรที่ดี ที่จะขับเคลื่อนนวัตกรรมและสินค้าใหม่ๆ พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีคืนแก่สังคม เพื่อที่จะสร้างโลกที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
 
 

พันธกิจ (Mission)

1. ผู้นำด้านนวัตกรรมใหม่ๆของอุตสหากรรมตาข่ายและสิ่งทอพลาสติก ที่จะจัดการปัญหาต่างๆในปัจจุบัน ทางบริษัทได้ร่วมงานกับลูกค้าและชุมชนเพื่อที่จะสร้างอนาคตที่ปลอดภัย ยั่งยืน และสวยงาม ผ่านสินค้าของเรา 
 
2. เราเลือกจะทำในสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อที่จะพัฒนาระบบความปลอดภัยของโรงงาน,
ระบบการฝึกอบรมกระบวรการผลิตสินค้า และ คุณภาพในการผลิตสินค้า ผ่านการเรียนรู้ที่จะทำงานอย่างชาญฉลาด, ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ มยิ่งขึ้น ซึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีนั้นสามารถวัดผลได้
 
3. ทางบริษัทให้ความสำคัญและทุ่มเทในการพัฒนาลูกจ้างให้มีศักยภาพในการทำงาน เราเคารพและให้เกียรติเพื่อนร่วมงานของเรา และหาโอกาสที่จะดึงศักยภาพในการทำงานของลูกจ้างพร้อมกับการเพิ่มคุณภาพชีวิตของพวกเขาค่านิยม (Core value)
 

ซื่อสัตย์
          เราดำเนินธุรกิจของเราด้วยมุมมองการไกล ดังนั้นจริยธรรมและความซื่อสัตย์ กับลูกค้า, ซัพพลายเออร์ และพันธมิตรทางธุรกิจเป็นสิ่งที่เรายึดถือตลอดเวลา
 

ความพึงพอใจ
          การทำให้ลูกค้าพึงพอใจคือเป้าหมายของพวกเรา เราไม่ได้สนใจแค่คำว่า “ดี” แต่เราสนใจคำว่า “ที่สุด” บริษัทเราผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและให้บริการด้วยความเต็มใจ เพื่อที่จะสร้างประสบการณ์ดีๆให้แก่ลูกค้า
 

การเติบโต
          เรามุ่งมั่นที่จะอยู่แข่งขันในตลาดไม่ว่าสภาพแวดล้อมจะมีการเปลี่ยนแปลงมากแค่ไหน ด้วยความที่บริษัทของเราวางแผน การเติบโตระยะยาว เราตระหนักดีว่าในการที่จะทำให้บริษัทยั่งยืนนั้น นวัตกรรมใหม่ๆของบริษัทจะต้องทำให้ลูกค้าและบริษัท ได้รับผลประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่ พร้อมทั้งต้องเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถลงทุนและเติบโตได้อีกในอนาคต
 

รับผิดชอบต่อสังคม
          มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทางบริษัทได้ปฎิบัติตามกฎของการกำจัดของเสียและการลดมลพิษในอากาศ ไปพร้อมกับการพัฒนาสังคมของเราให้ดียิ่งขึ้น ผ่านทั้งทางอาสาสมัครและการทำบุญ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการเพื่อสังคมของเราในเว็บไซต์ของเรา
 

การทำงานเป็นทีมและการยอมรับ
          เราให้การสนับสนุนการทำงานเป็นทีมและเคารพความคิดเห็นของทุกคน เพื่อที่จะสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน อีกทั้งเรายังพิจารณาและให้รางวัลต่อความพยายามและผลงานในแต่ละบุคคล
 

นวัตกรรม
          เราแสวงหาความคิดแปลกใหม่ที่จะมาแก้ปัญหาในปัจจุบันผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ของเรา เพื่อที่จะนำมาสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ออกสู่ตลาด