สมัครงาน

Work

1 อัตรา

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ประสบการณ์การทำงาน : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

ลักษณะงาน

ประเภทงาน :Full Time

สถานที่ :93/4-5 ม.7, สมุทรสาคร

เงินเดือน(THB) :Negotiable

รายละเอียดของงาน

 - ลงบัญชี ป้อนข้อมูลรับ -จ่าย อะไหล่ อุปกรณ์ต่างๆ และวัตถุดิบ
ในโปรแกรม EXPRESS

2 อัตรา

พนักงานควบคุมหม้อไอน้ำ

ประสบการณ์การทำงาน : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

ลักษณะงาน

ประเภทงาน :Full Time

สถานที่ :93/4-5 ม.7, สมุทรสาคร

เงินเดือน(THB) :Negotiable

รายละเอียดของงาน

1.    ควบคุมดูแลหม้อไอน้ำ Boiler

10 อัตรา

พนักงานฝ่ายผลิต

ประสบการณ์การทำงาน :

ลักษณะงาน

ประเภทงาน :Full Time

สถานที่ :93/4-5 ม.7, สมุทรสาคร

เงินเดือน(THB) :Negotiable

รายละเอียดของงาน

1.        ควบคุมเครื่องจักร
2.        ตรวจสอบคุณภาพสินค้าระหว่างผลิต

1 อัตรา

ช่างไฟฟ้า

ประสบการณ์การทำงาน :

ลักษณะงาน

ประเภทงาน :Full Time

สถานที่ :93/4-5 ม.7, สมุทรสาคร

เงินเดือน(THB) :Negotiable

รายละเอียดของงาน

1.        งานซ่อม-สร้าง บำรุงรักษาเครื่องจักร
 

2 อัตรา

ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป

ประสบการณ์การทำงาน :

ลักษณะงาน

ประเภทงาน :Full Time

สถานที่ :93/4-5 ม.7, สมุทรสาคร

เงินเดือน(THB) :Negotiable

รายละเอียดของงาน

1.        งานซ่อม-สร้าง บำรุงรักษาเครื่องจักร

1 อัตรา

เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า-ประสานงานขาย

ประสบการณ์การทำงาน :

ลักษณะงาน

ประเภทงาน :Full Time

สถานที่ :สมุทรสาคร, สมุทรสาคร

เงินเดือน(THB) :Negotiable

รายละเอียดของงาน

1.    ขายสินค้า
2.    จัดหาลูกค้ารายใหม่
3.    เยี่ยมลูกค้าก่อนและหลังการขาย
4.    ให้คำแนะนำข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์กับลูกค้า
5.    ติดตามปัญหาการขายและการบริการลูกค้า
6.    ติดตามหนี้ค่าสินค้าเมื่อมีปัญหา

ติดต่อสอบถาม

โทรหรือส่งประวัติส่วนตัวของคุณ

โทร: 034-411858

tps_hr@thaiprasit.com

ที่อยู่