CAREER

Work

1 Position

พนักงานส่งเอกสาร

Experience :

Job Description

Job Type :Full Time

Location :93/4-5 ม.7, สมุทรสาคร

Salary(THB) :Negotiable

Responsibilities

 1. รับเช็ค และวางบิลลูกค้าของบริษัทตามกำหนด
2. นำเช็คเข้าฝากถอน และรับส่งเอกสารของทางธนาคาร
3. ชำระค่าสาธารณูปโภคเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำ ค่าไฟ และส่งเอกสารไปรษณีย์
4. ซื้อสิ่งของ และอุปกรณ์อื่นๆ
5. ส่งเอกสารหรือตัวอย่างสินค้าให้ลูกค้าถึงที่หมายตามกำหนด
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

1 Position

พนักงานควบคุมหม้อไอน้ำ

Experience :

Job Description

Job Type :Full Time

Location :93/4-5 ม.7, สมุทรสาคร

Salary(THB) :Negotiable

Responsibilities

1.    ควบคุมดูแลหม้อไอน้ำ Boiler

10 Position

พนักงานฝ่ายผลิต

Experience :

Job Description

Job Type :Full Time

Location :93/4-5 ม.7, สมุทรสาคร

Salary(THB) :Negotiable

Responsibilities

1.        ควบคุมเครื่องจักร
2.        ตรวจสอบคุณภาพสินค้าระหว่างผลิต

1 Position

Engineering

Experience :

Job Description

Job Type :Full Time

Location :93/4-5 ม.7, สมุทรสาคร

Salary(THB) :Negotiable

Responsibilities

1.        งานซ่อม-สร้าง บำรุงรักษาเครื่องจักร
 

2 Position

ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป

Experience :

Job Description

Job Type :Full Time

Location :93/4-5 ม.7, สมุทรสาคร

Salary(THB) :Negotiable

Responsibilities

1.        งานซ่อม-สร้าง บำรุงรักษาเครื่องจักร

1 Position

เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า-ประสานงานขาย

Experience :

Job Description

Job Type :Full Time

Location :สมุทรสาคร, สมุทรสาคร

Salary(THB) :Negotiable

Responsibilities

1.    ขายสินค้า
2.    จัดหาลูกค้ารายใหม่
3.    เยี่ยมลูกค้าก่อนและหลังการขาย
4.    ให้คำแนะนำข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์กับลูกค้า
5.    ติดตามปัญหาการขายและการบริการลูกค้า
6.    ติดตามหนี้ค่าสินค้าเมื่อมีปัญหา

Qualified ?

Call or send us your resume.

Phone: 034-411858

info@thaiprasit.com

ADDRESS