จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ในบริษัท  การรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่ม  A-TEAM สู่ความรับผิดชอบต่อสังคม ในรูปแบบของ CSR กลุ่ม A-TEAM ก่อตั้งขึ้นในบริษัทฯ  เพื่อการรวมตัวกันในการดำเนินกิจกรรมในบริษัทฯ เพื่อความรักความสามัคคี และการทำงานร่วมกันเป็นทีมของคนในองค์กร ก้าวเข้าสู่การทำงานเพื่อสังคม และชุมชน ทางบริษัทฯ ยังคงดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องกันมาทุกๆ ปี 
    
         ในวันที่ 28-29 มีนาคม 2559  ทางบริษัทฯ นำกลุ่ม A-TEAM ไปร่วมสานฝันที่โรงเรียน บ้านมาบฟักทอง  ตำบลห้วยใหญ่  อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  ภายใต้การนำของผู้บริหารทุกๆ ท่าน  ปีนี้ทางบริษัทฯ ร่วมกันทาสีสนามเด็กเล่น สร้างเครื่องเล่นใหม่  ทาสีรั้วโรงเรียนและร่วมบริจาคสิ่งของ ของใช้จำเป็น  อุปกรณ์ทางการศึกษา  และมอบทุนการศึกษาให้กับทางโรงเรียน สิ่งต่างๆ เหล่านี้ทางบริษัท มุ่งหวังที่จะสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะ และความสุขให้กับผู้รับภายใต้ความภาคภูมิใจที่ได้มอบสิ่งดีๆ สู่สังคม