เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559  ที่ผ่านมา บริษัท ไทยประสิทธิ์เท็กซ์ไทล์ จำกัด  จัดมอบของขวัญวันเด็ก  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ   มีทั้งอุปกรณ์ทางการศึกษา  ขนม นม และทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงาน   และยังมอบให้กับเด็กๆ ในบริเวณชุมชนใกล้เคียง ที่อยู่รอบๆ บริษัทฯ  อีกด้วย    สำหรับกิจกรรมนี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางบริษัทฯ จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  ซึ่งบริษัทฯ  รู้สึกยินดี และภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆ และครอบครัวของพนักงาน รวมถึงคนในชุมชนใกล้เคียง