ในวันที่  22    มีนาคม  พ.ศ.2557  คณะผู้บริหาร  บริษัท ไทยประสิทธิ์เท็กซ์ไทล์  จำกัด  พร้อมพนักงานของทางบริษัท   ได้เดินทางไปร่วมกันทำกิจกรรม CSR พร้อมทั้งมอบความสุข สร้างเสียงหัวเราะให้แก่เด็กๆ ณ.มูลนิธิธรรมานุรักษ์  ต.ช่องสะเดา  อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี   ในโอกาสนี้ทางบริษัทได้ปรับปรุงอาคารเรือนนอน  โรงอาหาร  สนามเด็กเล่น  และได้มอบเงินจำนวนหนึ่ง  และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เช่น  เสื้อผ้า  รองเท้า อาหารแห้ง  ที่นอน  รถจักรยาน และอุปกรณ์ทางการศึกษา  ให้กับทางมูลนิธิ  เพื่อนำไปใช้ในด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่อนาคตของชาติต่อไป